Knihovna Bezd?kov
Naposledy aktualizováno: 23.2.2012

Vzkazy

 
Jméno: *
Mail:
E-mail:
Vzkaz: *
* - položky je nutné vyplnit


Zobrazuji příspěvky: 1 - 5 z 5


albafos - veriteos@mail.ru 2015-02-06 16:32:37
Zajímavé, doporu?uji pro?íst odkaz http://albafos.blog.cz
 
Koryntka - koryntka@seznam.cz 2014-11-16 06:00:52
Rodinný román o politice - do fondu zdarma.
P?íb?h o volbách prezidenta je vypráv?ný st?ídav? z pozice vít?zného kandidáta, jeho manželky a jeho dcery. Je to napsané p?ístupn? a vtipn?, takže může zaujmout ?tená?e - v??ím, že p?íznivce i odpůrce našeho prezidenta.
Nyní jsem vytiskl první vzorek a rozesílám knihy zdarma. Myslíte, že by Vaše regály unesly 1-2 výtisky tohoto titulu? Nebo si román vezm?te pro sebe pod strome?ek.
V p?ípad? zájmu napište adresu
zdraví K.Koryntka, spisovatel
 
Zuzana Valešová - zelda.v@seznam.cz 2014-11-11 21:33:27
Dobrý den, koupíte prosím detektivku Naše heslo apokalypsa? D?kuji prý je velice hezká a my si jí rádi p?e?teme
 
Libor Richter - richter.lib@seznam.cz 2014-02-12 21:13:07
Dobrý den,

Nabízíme Vám novou knihu Zahrada Sféra Jany Richterové do fondu Vaší knihovnyOpavská autorka p?edstavuje první díl své p?tidílné série Zahrada,
jde o sv?ží, ?tivý p?íb?h na pomezí fantasy a magického realismu, jenž p?edevším pobaví a pot?ší.
Vizuáln? bohatá kniha o skupin? mladých m?stských lidí, v níž je jako v rozmarném koktejlu namícháno v tom správném pom?ru tajemno, tém?? detektivní nap?tí, hororové obrazy, samoz?ejm? nezbytná ingredience romantických vztahů, vše navíc zakápnuté trochou osobitého humoru.


Knihu si můžete objednat p?ímo v nakladatelství Kruh
b?žná cena je 199 K?

cena pro Vás je 175 K?

cena v?etn? poštovného (doporu?ené psaní) je 225,- K?, balné neú?tujeme po dohod? možná sleva!!

p?i objednání dvou a více kusů je cena za knihu 170 K?, poštovné a balné zdarma.

Fakturu (platba p?evodem) Vám vystavíme po obdržení Vaší objednávky.

Objednávku prosím zašlete na: richter.lib@seznam.cz , nebo poštou na adresu:
Mgr. Libor Richter, Van?urova 13, Opava 746 01

Na webových stránkách autorky: http://janarichterova.cz

se dozvíte další podrobnosti, v oddíle TEXTY naleznete ukázky z knihy (i audio nahrávky), pod OHLASY další recenze, v oddíle POSTAVY charaktery hlavních hrdinů, O P??B?HU p?ehled d?ní a akcí kolem knihy, co chystáme.
Ohlasy na knihu jsou pozitivní, lidé si ji chválí, je ?tivá a postupn? stále napínav?jší.

Zde je p?kná recenze: http://kosmikline.blog.cz/1401/recenze-jana-rcihterova-zahrada-1-sfera

Na kv?ten p?ipravujeme k vydání druhý díl s podtitulem Lovec.
Román Zahrada je také na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Zahrada/486668541381370


Velmi rádi Vám knihy zašleme obratem po obdržení Vaší objednávky.S pozdravem a p?áním hezkého dne
Libor Richter ?? nakladatelství KruhProsíme o krátkou zprávu, zda jste naši nabídku obdrželi, d?kujeme.
 
Miroslav Kuba - kuba@financekuba.cz 2013-10-05 19:44:22
Dobrý den,

po roce op?t za?íná vycházet regionální týdeník ??CESTA VYSO?INOU??. Op?t se můžeme v naší místní drbn? dozv?d?t, co se d?je nejen kolem nás, ale i v kultu?e a sportu. Je zde znovu oblíbená spole?enská kronika s možností uve?ejn?ní vzpomínek na zesnulé, p?ání k narozeninám, p?ípadn? pod?kování. Objednat lze nejen ?ádkovou inzerci, ale i plošnou reklamu. V novinách najdete i zábavu ?? k?ížovku, osmišm?rku, sudoku a televizní program. Na poslední stránce jsou výsledky sportovních utkání.

V?tšina fotografií je barevných. Jednotlivé vydání stojí 12 K? a ro?ní p?edplatné vyjde na 10 K? (520 K?).

Vydavatelem novin je pan Stanislav Zahradník a Šéfredaktorem pan Zbyn?k Stárek.

V kancelá?i naší spole?nosti si můžete objednat ro?ní p?edplatné, podat ?ádkovou nebo plošnou reklamu, p?ípadn? inzerát do spole?enské kroniky. Můžete si zde zakoupit starší ?ísla.

Objednat p?edplatné a reklamu si můžete také na internetové adrese - http://www.financekuba.cz/predplatne-cesta-vysocinou nebo na e-mailu: kuba@financekuba.cz

Naše spole?nost Vám poskytne velice zajímavý dárek k p?edplatnému ?? zvýhodn?ný mobilní tarif za 472 K? m?sí?n? v?etn? DPH.
(neomezené volání do všech sítí a na pevné linky, neomezené SMS a mobilní internet 1,5 GB)

P?eji hezký den.

FINANCE REALITY Miroslav Kuba
Beckovského 2045
580 01 Havlí?kův Brod
mobil 603 366 089
www.financekuba.cz